Versio

Warning, this post is in Dutch. You might not understand it. It’s been a long while. En dat zeg ik niet om een of andere reden (en zeker niet omdat ik een GLaDOS referentie wou maken), maar het is weer een tijd geleden sinds ik hier iets neergepend heb. Maar nu lopen de frustraties zo hoog op, dat ik wel iets moet neerpennen ;). Een paar dagen geleden, op 30 november, kreeg ik deze mail - en ja, ik zet hem volledig neer.